CET Bacau

DECLARAŢIA DE POLITICĂ PRIVIND CALITATEA, MEDIUL, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ PDF Imprimare Email

S.C. CET S.A. Bacău are ca misiune asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău prin producerea de energie termică  şi electrică conform parametrilor de calitate impuşi, în condiţii de eficienţă ridicată, respectând calitatea factorilor de mediu  şi asigurând sănătatea  şi securitatea în muncă, prevenirea  şi stingerea incendiilor – protecţia civilă.

Pentru respectarea acestei  misiuni,  S.C. CET S.A. Bacău a stabilit
o serie de obiective strategice pentru atingerea cărora:     

v  Promovează cele mai performante tehnologii  şi practici manageriale care asigură  şi îmbunătăţesc continuu: calitatea produselor, a serviciilor,  creşterea satisfacţiei clienţilor, îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa de energie electrică  şi termică, modernizarea permanentă a infrastructurii, asigurarea unui mediu de lucru corespunzător, precum şi performanţe de mediu ridicate, siguranţa în funcţionare, sănătate şi securitate în muncă 

v  Asigură conformarea cu prevederile Constituţiei României, a Codului Muncii, legislaţiei primare, secundare  şi terţiare din domeniul calităţii, protecţiei mediului, SSM, PSI–protecţie civilă, precum şi cu strategiile de dezvoltare europene, naţionale şi locale 

v  Acţionează pentru respectarea reglementărilor referitoare la utilizarea eficientă a resurselor materiale şi a energiei, acţionând asupra cauzelor şi nu asupra efectelor 

v  Acţionează pentru respectarea limitelor maxime admise impuse de autoritatea de mediu şi urmăreşte şi ţine sub control riscurile la locurile de muncă;

v  Menţine o relaţie deschisă cu populaţia, autorităţile locale  şi centrale, cu asociaţiile de proprietari, organismele neguvernamentale,  mass-media privind calitatea serviciilor, calitatea mediului  şi SSM,  având ca obiectiv strategic asigurarea satisfacţiei clienţilor 

v  Evaluează, în analizele efectuate de management, interesele  şi  reacţiile celor mai sus prezentaţi, precum  şi a celor din interiorul societăţii  şi acţionează în consecinţă, îmbunătăţind continuu sistemul de management integrat calitate, mediu, SSO implementat, prin măsurători obiective asupra proceselor  şi prin obţinerea de rezultate cunatificabile în ceea ce priveşte performanţa şi eficacitatea proceselor 

v  Creează o „cultură” a calităţii, a mediului, a sănătăţii şi securităţii în muncă prin educarea, conştientizarea, motivarea personalului 

v  Acţionează pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor din „Strategia de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău până în anul 2020”, prin suportul tehnic  şi derularea aplicaţiei, cofinanţată din Fonduri Europene în cadrul POS Mediu Axa 3, cuprinsă în programul de investiţii pe termen lung al Master Planului privind asigurarea conformării cu obligaţiile de mediu stabilite în Acordul Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, pentru eficientizarea  şi  îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate.

Întregul personal al S.C. CET S.A. Bacău, indiferent de poziţia ierarhică, se implică efectiv în realizarea  politicii sistemului de management integrat calitate – mediu – securitate  şi sănătate ocupaţională.

În calitate de Director General , asigur ca politica în domeniu calităţii, mediului  şi SSO să fie înţeleasă, implementată  şi menţinută, stabilind  şi alocând resursele necesare, precum  şi un cadru tehnic  şi organizatoric adecvat. Acord suportul necesar pentru participarea personalului societăţii la toate nivelele, pentru îmbunătăţirea politicii  şi obiectivelor în aceste domenii, prin difuzarea documentelor sistemului de management integrat calitate, mediu, SSO, instruiri în vederea conştientizării obligaţiilor individuale, testări ale cunoştinţelor, chestionare, comunicarea acestora cu clienţii  şi cu alte părţi interesate  şi disponibilitatea publică a politicii 

PREȘEDINTE AL  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL,

 

 


Anunţuri importante

în faliment
in bankruptcy
en faillite

COMUNICAT

   Declanşarea procedurii de insolvenţă, cu păstrarea dreptului de administrare, în vederea reorganizării judiciare, a fost dispusă prin incheierea de şedinta a Tribunalului Bacău, secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal pronunţată la data de 26 septembrie 2013 în dosarul nr. 4328/110/2013 .

  Planul de reorganizare se poate consulta aici.


    Vă transmitem aici etapele ce trebuiesc parcurse de consumatori pentru a intra în posesia procesului verbal de debranşare:  Vedeţi aici  tarifele debranşare.

   REINNOIREA CONTRACTELOR aici

 

Noutăţi

 A N U N Ţ U R I                       S.C. CET S.A. Bacău,...

mai mult...

Galerie foto

Calitate

Sondaj

Credeti ca se vor mari costurile de intretinere ?