CET Bacau

LICENȚE ŞI AUTORIZAȚII PDF Imprimare Email

 

         Societatea îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor următoarelor licenţe: 

      

            LICENŢA nr.505/31.07.2002 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru exploatarea comercială a unităţii de producere a energiei electrice 

            LICENŢA nr.506/31.07.2002 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru exploatarea comercială a unităţii de producere a energiei termice  ;

            LICENŢA nr.650/24.02.2005 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de furnizare de energie electrică ; 

            LICENŢA nr.2428/29.04.2013, clasa 2 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru desfăşurarea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu excepţia producerii energiei  termice în cogenerare.

 

       Societatea îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor următoarelor autorizatii:

          

         Autorizaţia Integrata de Mediu  nr. 2/31.01.2013 emisă de Agenţia de Protecţie a Mediului Bacău pentru S.C. CET S.A. Bacău

         Autorizaţia Integrata de Mediu (CAF zona Letea) nr. 34/06.11.2006 emisă de Agenţia de Protecţie a Mediului Bacău

         Autorizaţie privind Emisiile de Gaze cu Efect de Sera pentru perioada 2013-2020, pentru instalatia EU-ETS nr. 1 

         Autorizaţie privind Emisiile de Gaze cu Efect de Sera pentru perioada 2013-2020, pentru instalatia EU-ETS nr. 2 (CAF) 

        Autorizaţie de gospodarire a apelor nr. 2 /2.03.2006  privind folosinta de apa la S.C. CAF S.A. Bacau

       Autorizaţie de gospodarire a apelor nr. 15 /25.01.2013  privind folosinta de apa la S.C. CET S.A. Bacau

 

   Producerea energiei electrice si termice se realizeaza cu urmatoarele echipamente.

 

 

 

 


Anunţuri importante

în faliment
in bankruptcy
en faillite

COMUNICAT

   Declanşarea procedurii de insolvenţă, cu păstrarea dreptului de administrare, în vederea reorganizării judiciare, a fost dispusă prin incheierea de şedinta a Tribunalului Bacău, secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal pronunţată la data de 26 septembrie 2013 în dosarul nr. 4328/110/2013 .

  Planul de reorganizare se poate consulta aici.


    Vă transmitem aici etapele ce trebuiesc parcurse de consumatori pentru a intra în posesia procesului verbal de debranşare:  Vedeţi aici  tarifele debranşare.

   REINNOIREA CONTRACTELOR aici

 

Noutăţi

 A N U N Ţ U R I                       S.C. CET S.A. Bacău,...

mai mult...

Galerie foto

Calitate

Sondaj

Credeti ca se vor mari costurile de intretinere ?