CET Bacau

LEGISLAŢIE
PDF Imprimare Email

1. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice 

nr. 51/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254/2006

2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.13/2008

pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006

3. Legea serviciului public de alimentare cu energie termica

nr. 325/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006

4. Ordonanta de urgenta nr. 5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

5. Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 483/2008

privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

6. Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica

7. Legea nr. 230 din 6 iulie 2007

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

8. Hotarârea nr. 1.588 din 19 decembrie 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

9. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

nr. 319 din 14 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006 

10. Hotărîrea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 882 din 30 octombrie 2006 

11.  Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005

privind protecţia mediului publicată în Monitorul Oficial nr. 1.196 din 30 decembrie 2005  

12. Legea nr. 265 din 29 iunie 2006

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului publicată în  Monitorul Oficial nr. 586 din 6 iulie 2006

 

 


 

 


Anunţuri importante

în faliment
in bankruptcy
en faillite

COMUNICAT

   Declanşarea procedurii de insolvenţă, cu păstrarea dreptului de administrare, în vederea reorganizării judiciare, a fost dispusă prin incheierea de şedinta a Tribunalului Bacău, secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal pronunţată la data de 26 septembrie 2013 în dosarul nr. 4328/110/2013 .

  Planul de reorganizare se poate consulta aici.


    Vă transmitem aici etapele ce trebuiesc parcurse de consumatori pentru a intra în posesia procesului verbal de debranşare:  Vedeţi aici  tarifele debranşare.

   REINNOIREA CONTRACTELOR aici

 

Noutăţi

 A N U N Ţ U R I                       S.C. CET S.A. Bacău,...

mai mult...

Galerie foto

Calitate

Sondaj

Credeti ca se vor mari costurile de intretinere ?