CET Bacau

ISTORIC
PDF Imprimare Email

            Istoria centralei începe odată cu demararea investiţiei « CET Bacău cu funcţionare pe lignit » în anul 1984.
Execuţia magistralelor pentru transportul apei fierbinţi destinate termoficării urbane a debutat în anul 1989 în cadrul investiţiei « Conducte pentru termoficare urbană şi industrială în municipiul Bacău » , fiind urmată în anul 1990 de începerea execuţiei racordurilor pentru alimentarea punctelor termice, în cadrul investiţiei « Conducte pentru alimentarea cu căldură a blocurilor de locuinţe din municipiul Bacău » . 
            La 31 decembrie 1997 grupul nr.1 de 50MW din cadrul investiţiei « CET Bacău cu funcţionare pe lignit » a fost conectat , în premieră, la Sistemul Energetic Naţional, iar in anul 1998 au fost puse în funcţiune magistralele de transport a apei fierbinţi pentru termoficare urbană.
            La 1 iunie 2002 centrală electrică de termoficare se transferă din patrimoniul S.C. Termoelectrica S.A. Bucureşti, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local, şi în patrimoniul societăţii S.C. CET S.A. Bacău în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.104 din 07.02.2002.
            La data preluării, S.C. CET S.A. Bacău deţinea în patrimoniu o centrală electrică de termoficare echipată cu surse de bază şi de vârf şi deţinea în administrare sistemul de transport şi distribuţie a energiei sub formă de apă fierbinte care includea 36 de puncte termice .
            În cursul anului 2003, 11 centrale termice de zonă au fost transferate de la S.C. TERMLOC S.A. Bacău în administrarea S.C. CET S.A. Bacău, ulterior fiind transformate în puncte termice.
            În anul 2004, alte 5 centrale termice de zonă au fost transferate către S.C. CET S.A. Bacău , şi transformate în puncte termice. 
          
 Începând cu 01.08.2005 , SC CET SA Bacău a devenit unicul furnizor de energie termică urbană din Municipiul Bacău , când 20 centrale termice de zonă şi staţiile de hidrofoare aferente au fost transferate de la TERMLOC S.A.  în administrarea S.C.CET S.A Bacău. Dintre acestea o parte din CT-uri au fost dezafectate, consumatorii aferenţi fiind preluaţi de sistemul de termoficare, altele au fost transformate în puncte termice , rămânând în funcţiune după cum urmează:

  • în perioada septembrie 2005- aprilie 2006 au funcţionat 17 CT-uri;
  • în perioada mai 2006- august 2007  au funcţionat 15 CT-uri;
  • din septembrie 2007 au rămas în funcţiune 10 CT-uri.

         În luna martie 2008 a fost pus în funcţiune grupul de cogenerare de 14 MWe, echipat cu turbină cu gaze şi cazan recuperator de apă caldă, prima instalaţie de acest tip din ţară.

         Începând cu anul 2008, prin finalizarea lucrărilor de reabilitare a punctelor termice urbane,  acestea funcţionează automatizat , coordonarea funcţionării fiind realizată de la nivelul dispeceratului de termoficare.

 


Anunţuri importante

în faliment
in bankruptcy
en faillite

COMUNICAT

   Declanşarea procedurii de insolvenţă, cu păstrarea dreptului de administrare, în vederea reorganizării judiciare, a fost dispusă prin incheierea de şedinta a Tribunalului Bacău, secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal pronunţată la data de 26 septembrie 2013 în dosarul nr. 4328/110/2013 .

  Planul de reorganizare se poate consulta aici.


    Vă transmitem aici etapele ce trebuiesc parcurse de consumatori pentru a intra în posesia procesului verbal de debranşare:  Vedeţi aici  tarifele debranşare.

   REINNOIREA CONTRACTELOR aici

 

Noutăţi

 A N U N Ţ U R I                       S.C. CET S.A. Bacău,...

mai mult...

Galerie foto

Calitate

Sondaj

Credeti ca se vor mari costurile de intretinere ?