CET Bacau

PDF Imprimare Email

      

Furnizare energie electrică

a)   Drepturile consumatorului de energie electrica

 • Dreptul de acces la retelele de energie electrica ;
 • Dreptul de a consuma energie electrica;
 • Dreptul de a-si alege furnizorul de energie electrica fara plata vreunei taxe  pentru schimbarea acestuia;
 • Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile.;
 • Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
 • Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
 • Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica;
 • Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.

b)    Obligatiile consumatorului de energie electrica

 Obligatia de achita contravaloarea energiei electrice consumate;

 • Obligatia de a achita penalizari, în cazul nerespectarii termenelor de plata din contractul de furnizare, sanctiunile ulterioare putând consta în sistarea temporara a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare; 
 • Obligatia de a nu vinde energia electrica achizitionata;
 • Obligatia de a raspunde pentru daunele cauzate furnizorului;
 • Obligatia de a obtine toate aprobarile legale prealabil efectuarii oricaror modificari a instalatiei  de utilizare a energiei electrice;
 • Obligatia de a informa, de îndata, furnizorul, la constatarea oricarei defectiuni in functionarea  aparatului / sistemului de masurare sau a instalatiei de utilizare a energiei  electrice;
 • Obligatia consumatorului de energie electrica cu o putere instalata de cel putin 100 kVA de  a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relatii contractuale.

c) Modalitati de masurare, facturare, continutul facturii si mijloace de plata:

 

 • Factura emisa lunar reflecta cantitatea energie electrica consumata efectiv. Consumul lunar se citeste de catre distribuitor : in baza acestei cantitati se emite factura fiscala  cu scadenta si modalitatea de plata specificate in contract.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

d) Procedura, etapele si documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului:

Partile implicate in schimbarea furnizorului de energie electrica sunt : consumatorul de energie electrica, furnizorul actual, furnizorul nou, operatorul de distributie/transport dupa caz.

 • Pentru initierea schimbarii furnizorului, consumatorul contacteaza un nou furnizor, caruia ii comunica informatii despre locul de consum (inclusiv copia Avizului Tehnic de Racordare) , furnizorul actual si odata ce au convenit clauzele contractuale si pretul energiei incheie contract cu acesta.
 • Consumatorul de energie electrica notifica furnizorul actual de energie incetarea contractului de furnizare cu 30 de zile inainte de data efectiva a incetarii. Notificarea va fi transmisa in acelasi timp si operatorului de distributie/transport si furnizorului nou. Notificarea este standardizata si poate fi descarcata de pe site-ul www.anre.ro.
 • In termen de 3 zile lucratoare de la primirea notificarii, furnizorul actual verifica situatia soldurilor izvorate din derularea contractului de furnizare si comunica valoarea acestora consumatorului si noului furnizor.
 • Noul furnizor incheie in numele consumatorului contractele pentru asigurarea serviciului de distributie/ transport, precum si toate celelalte formalitati impuse de functionarea pietei libere de energie electrica ( ca de exemplu: inregistrarea locului de consum in PRE).

Pentru a putea schimba furnizorul, consumatorul trebuie să achite integral, cu cel puţin 20 de zile înainte de data propusă pentru schimbarea furnizorului:

    a) toate facturile care, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare în vigoare (incheiat cu vechiul furnizor), au termenul de scadenţă până la data notificării prevăzute la alin. (1);

precum şi

    b) toate facturile reprezentând valoarea penalităţilor datorate întârzierii la plată, scadente până la data notificării menţionate la alin. (1).

 Neachitarea facturilor mentionate în termenul specificat conduce la suspendarea procesului de schimbare a furnizorului.

e)Principalele acte normative care reglementeaza domeniul energiei electrice , relevante pentru consumatori:

 • Directiva 2003/54/EC privind regulile comune ale pietei interne de energie electrica;
 • Legea 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale;
 • Codul Comercial aprobat prin Ordin ANRE nr. 25/2004;
 • Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori aprobat prin HG 1007/2004;
 • Standard de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate conform Ordin ANRE nr. 1/2010;
 • Deschiderea integrala a pietei de energie electrica HG 638/2007;
 • Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica aprobata prin Ordinul ANRE nr. 88/2009;
 • Cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatilor in sectorul energiei electrice prin Legea nr. 123/2012.

 

                  Pentru informaţii şi clarificări, persoana de contact:

 

Anunţuri importante

în faliment
in bankruptcy
en faillite

COMUNICAT

   Declanşarea procedurii de insolvenţă, cu păstrarea dreptului de administrare, în vederea reorganizării judiciare, a fost dispusă prin incheierea de şedinta a Tribunalului Bacău, secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal pronunţată la data de 26 septembrie 2013 în dosarul nr. 4328/110/2013 .

  Planul de reorganizare se poate consulta aici.


    Vă transmitem aici etapele ce trebuiesc parcurse de consumatori pentru a intra în posesia procesului verbal de debranşare:  Vedeţi aici  tarifele debranşare.

   REINNOIREA CONTRACTELOR aici

 

Noutăţi

 A N U N Ţ U R I                       S.C. CET S.A. Bacău,...

mai mult...

Galerie foto

Calitate

Sondaj

Credeti ca se vor mari costurile de intretinere ?