CET Bacau

PDF Imprimare Email

          SC CET SA  Bacău este unicul furnizor  de apă caldă de consum şi încălzire în sistem centralizat din Municipiul Bacău.

                 Vă prezentăm o listă a documentelor necesare întocmirii contractului de furnizare energie termică  pentru asociaţii de proprietari/ agenţi economici.

          Asociaţii de proprietari:

 • Certificat de  înregistrare fiscală;
 • Hotărâre judecătorească definitivă  de înfiinţare  a asociaţiei de proprietari;
 • Extras de cont;
 • Act de identitate (preşedinte);
 • Program de lucru;
 • Angajament de recunoaştere şi  împărţire a datoriilor către SC CET SA(in cazul divizării);
 • Proces verbal de constituire  a asociaţiei de proprietari;
 • Delimitarea instalaţiilor termice dintre furnizor /consumator (anexă la contract - întocmită de către SC CET SA).
 • Schema termomecanică de principiu  a conductelor şi  armăturilor în amonte şi în aval  de  punctul de delimitare (anexa la contract  - intocmita de SC CET SA).
 • Fişă datorii totale (eliberată de către SC CET SA – in cazul divizarilor).
 • Declaraţii cu număr mediu de persoane pe ultimele şase luni.
 • Notă  de la Secţia Termoficare din care să rezulte că sunt posibilităţi tehnice de separare pe scări  a instalaţiilor de  energie termică (apă caldă de consum şi încălzire) - întocmită de către SC CET SA.

           Agenţi economici:

 •  Certificat de înmatriculare  a societatii la Registrul  Comerţului;
 •  Certificat de înregistrare fiscală(C.I.F);
 •  Hotărâre judecătorească definitivă  de înfiinţare a societăţii;
 • Act de identitate (asociaţi, reprezentant, împuternicit etc.).
 • Borderou cu toate subunităţile(în cazul în care  există mai multe puncte de lucru).

 * Nota: Toate documentele  trebuiesc prezentate in original si copie.         


      

         Modificările datelor contractuale se fac în baza actelor adiţionale la  contractul de furnizare energie termică. Orice modificare  se face pe baza solicitării scrise a partenerilor.

         Puteţi descărca următoarele formulare:

  DATE CONTRACT

         Serviciul Furnizare contracte energie termică

         Strada Chimiei, nr. 6.

         Telefon: 0234 / 585050, int. 275

 

 

 

 

Anunţuri importante

în faliment
in bankruptcy
en faillite

COMUNICAT

   Declanşarea procedurii de insolvenţă, cu păstrarea dreptului de administrare, în vederea reorganizării judiciare, a fost dispusă prin incheierea de şedinta a Tribunalului Bacău, secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal pronunţată la data de 26 septembrie 2013 în dosarul nr. 4328/110/2013 .

  Planul de reorganizare se poate consulta aici.


    Vă transmitem aici etapele ce trebuiesc parcurse de consumatori pentru a intra în posesia procesului verbal de debranşare:  Vedeţi aici  tarifele debranşare.

   REINNOIREA CONTRACTELOR aici

 

Noutăţi

 A N U N Ţ U R I                       S.C. CET S.A. Bacău,...

mai mult...

Galerie foto

Calitate

Sondaj

Credeti ca se vor mari costurile de intretinere ?